Vstup na tuto stránku je pouze pro osoby starší 18ti let.
Je mi 18 let Jsem mladší 18ti let
hledat

Nahlášení

Pokud chcete nahlásit porušování autorských práv, potřebujeme, abyste nám poslali oznámení a informovali nás o dané záležitosti. Řádné oznámení musí obsahovat tyto informace, v opačném případě bude oznámení ignorováno:


1. Identifikujte se:

a. Majitel chráněného díla.

b. Osoba oprávněná jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

2. Uveďte své kontaktní údaje, včetně vašeho pravého jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

3. Identifikovat dílo/a chráněného autorskými právy, které si myslíte, že je porušeno, nebo je-li větší počet děl obsažen na jedné internetové stránce.

4. Určete materiál, který podle vás porušuje vaše autorské dílo, na který žádáte, aby bylo na pornoserver.eu zakázan přístup.

5. Identifikujte materiál pomocí jeho URL adresy.

6. Přísaháte, že informace v oznámení jsou přesné a pravé.


Pro nahlášení využijte emailovou adresu [email protected].